Het Suppilo Marketing & Sales platform

Automatiseer en optimaliseer jouw Marketing en Sales processen met behulp van Data Driven Marketing en Data Driven Sales. Het brein van Suppilo is de Sales Satellite: beslissingen maken op basis van big data.

Operationeel binnen 15 dagen. ⚡

Jouw marketing en sales in één.
Op de automatische piloot.

Slimme functies die continuïteit, winstgevendheid en groei voor je opdrachtgevers zeker helpen te stellen.

  • Houd overzicht over acties
  • Verbeter het proces
  • Werk aan toekomstdoelen
  • Automatiseer je marketingsactviteiten
  • Maak de juiste deals